องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"


      นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบหมาย นางสาวกาญจนา หนูนุรักษ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะ ร่วมงานรัฐพิธี: "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2024-05-27
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-03