องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]16
2 กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]20
3 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินงาน เม.ย. 66 - ก.ย. 66) ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]31
5 การเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 24 ส.ค. 2566 ]43
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน สิงหาคม [ 4 ส.ค. 2566 ]76
7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแเ่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]52
8 กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]46
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม [ 5 ก.ค. 2566 ]48
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม [ 27 มิ.ย. 2566 ]35
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับคืนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว และหมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาบริหารจัดการเอ [ 15 มิ.ย. 2566 ]26
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2566 ]46
13 กิจกรรมที่ 2 :  “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]37
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน [ 25 พ.ค. 2566 ]28
15 กิจกรรมที่ 1 : “สมุนไพรท้องถิ่นเรา” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]60
16 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งคนงาน) [ 18 พ.ค. 2566 ]42
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งคนงาน) [ 12 พ.ค. 2566 ]42
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]62
19 การส่งเสริมความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2566 ]39
20 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]40
21 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน 24เม.ย66 [ 24 เม.ย. 2566 ]29
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]38
23 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2566 ]48
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]34
25 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 5 เม.ย. 2566 ]37
26 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]34
27 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]37
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]59
29 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]31
30 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 27 ก.พ. 2566 ]37
31 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 24 ก.พ. 2566 ]38
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 23 ก.พ. 2566 ]38
33 ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรับ ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครับ ITA [ 14 ก.พ. 2566 ]30
34 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 ก.พ. 2566 ]45
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง [ 9 ก.พ. 2566 ]45
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]43
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]18
38 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2566 ]44
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]44
40 รับ (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8