องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 342 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2567 ]9
3 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]22
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]27
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]21
9 การแจ้งชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]13
10 การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 [ 16 ม.ค. 2567 ]14
11 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]43
12 การลงทะเบียนคนพิการ [ 16 ม.ค. 2567 ]14
13 การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 16 ม.ค. 2567 ]9
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]22
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]21
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]14
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]7
18 ประกาศการใช้คู่มือ เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
19 นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]1
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง กำหนดเขตพื้นที่แสดงความสามารถ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ของผู้แสดงความสามารถ ตามพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
21 การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลด่านช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]12
22 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ [ 6 พ.ย. 2566 ]0
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]80
24 กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]43
25 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินงาน เม.ย. 66 - ก.ย. 66) ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]124
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]128
27 การเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 24 ส.ค. 2566 ]79
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน สิงหาคม [ 4 ส.ค. 2566 ]102
29 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแเ่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]94
30 กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]139
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม [ 5 ก.ค. 2566 ]62
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับคืนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว และหมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาบริหารจัดการเอ [ 15 มิ.ย. 2566 ]33
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2566 ]59
34 กิจกรรมที่ 2 :  “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]81
35 กิจกรรมที่ 1 : “สมุนไพรท้องถิ่นเรา” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]84
36 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งคนงาน) [ 18 พ.ค. 2566 ]64
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งคนงาน) [ 12 พ.ค. 2566 ]52
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]74
39 การส่งเสริมความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2566 ]51
40 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9