องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ครั้งที่ 6) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563 

2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27
2024-05-23
2024-05-21