องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย


📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดย นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาลำห้วยคูคลอง ณ หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ 🙏
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17