องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]33
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]41
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]37
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]48
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]41
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]195
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]149
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [ 1 ก.พ. 2565 ]152
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]153
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]156
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]154
13 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]145
14 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2564 ]148
15 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 30 ก.ค. 2564 ]147
16 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2564 ]156
17 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]197
18 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]146
19 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]152
20 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2564 ]155
21 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]154
22 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]149
23 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]155
24 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]150
25 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]155
26 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]152
27 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 29 พ.ค. 2563 ]180
28 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]151
29 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]152
30 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]156
31 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]148
32 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]160
33 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]153
34 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]148
35 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]151
36 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]156