องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

1. บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก

2. บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

3. บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

4. บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ

5. บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ