องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรับ ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครับ ITA

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรับ ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครับ ITA
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ