องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)1
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)2
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ