องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองดม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองดม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 14 บ้านเขาช่องคับ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-12
2023-05-01
2023-04-25
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-07