องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมถ่ายทอดนโนบายของนายกอบต.ด่านช้างและกิจกรรมใ...
   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และการการถ่ายทอดนโยบายในการสร้างขว...

  มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)
   

📣    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
โดย นายณรงค์  เกษประทุม นา...

  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
   

วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

        องค์การบริหารส่ว...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
   

📣📣วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ด่านช้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง