องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินสด  ตามโครงการช่วยเหลื...
    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง วัน อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย นายณรงค์ เกษ...
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้...
   
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...
   

  📢📢วันพฤหัสบดี  ที่  29  พ.ศ.  2564
องค์การบริหา...

  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรด้านคนพิก...
    23 มีนาคม 2564 โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นายธนานพ แซ่...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้