องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรด้านคนพิก...
    23 มีนาคม 2564 โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นายธนานพ แซ่...
  ซ่อมแซมสเมิร์ฟ หมู่ 9
   

วันที่  19  มีนาคม 2564  โดย นายณรงค์  เกษประทุม มอบหมายให้ นายปกป้...

  ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3
   

วันที่ 11 มีนาคม 2564  โดย นายณรงค์  เกษประทุม มอบหมายให้ นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ ร...

  การประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและการรับฟังควา...
   

กิจกรรม  การประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

วันท...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้