องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]1
2 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2564 ]7
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]6
4 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 19 มี.ค. 2564 ]21
5 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]24
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 10 มี.ค. 2564 ]15
7 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]24
8 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 3 มี.ค. 2564 ]18
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ .2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]7
10 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]18
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]12
12 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]4
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 8 ก.พ. 2564 ]15
14 กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]13
15 การประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก (UNESCO) [ 8 ก.พ. 2564 ]12
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2564 ]19
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "สุจริต โปร่งใส" [ 3 ก.พ. 2564 ]24
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]18
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ก.พ. 2564 ]23
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ก.พ. 2564 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7