องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]10
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]5
4 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]8
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]10
6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]22
7 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน(เม.ย.62 -ก.ย. 2562) [ 15 มิ.ย. 2563 ]13
8 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้วที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62- มี.ค.63) [ 15 มิ.ย. 2563 ]12
9 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]19
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]17
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]7
12 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]32
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง [ 22 เม.ย. 2563 ]28
14 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]6
15 ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ [ 13 เม.ย. 2563 ]22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 6 มี.ค. 2563 ]0
17 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]11
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]50
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]7
20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 2 (Fast Track II) [ 26 ก.พ. 2563 ]42
 
หน้า 1|2|3|4