องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]4
2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน(เม.ย.62 -ก.ย. 2562) [ 15 มิ.ย. 2563 ]3
3 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้วที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62- มี.ค.63) [ 15 มิ.ย. 2563 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]4
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]4
6 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]20
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง [ 22 เม.ย. 2563 ]18
8 ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ [ 13 เม.ย. 2563 ]14
9 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]0
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]37
11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 2 (Fast Track II) [ 26 ก.พ. 2563 ]30
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]3
13 อบต.ด่านช้างเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ด่านช้าง [ 27 ม.ค. 2563 ]97
14 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]0
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]6
16 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 เพิ่มเติม [ 3 ม.ค. 2563 ]2
17 ประกาศเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ธ.ค. 2562 ]4
18 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]0
19 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]0
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 พ.ย. 2562 ]24
 
หน้า 1|2|3|4