องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งคนงาน) [ 18 พ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งคนงาน) [ 12 พ.ค. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]24
4 การส่งเสริมความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2566 ]9
5 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]7
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]11
7 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2566 ]16
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]7
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 5 เม.ย. 2566 ]8
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]6
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]32
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]7
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 27 ก.พ. 2566 ]7
15 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 24 ก.พ. 2566 ]10
16 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 23 ก.พ. 2566 ]10
17 ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรับ ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครับ ITA [ 14 ก.พ. 2566 ]5
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 ก.พ. 2566 ]11
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง [ 9 ก.พ. 2566 ]17
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]13
21 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2566 ]18
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]16
23 รับ (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]23
24 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองคืการบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 4 ม.ค. 2566 ]11
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]26
26 นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]8
27 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ธ.ค. 2565 ]12
28 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
29 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง พฤศจิกายน 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]42
30 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ12 เดือน [ 26 ต.ค. 2565 ]6
31 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]2
32 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]48
33 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง กันยายน2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]87
34 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]44
35 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]62
36 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]50
37 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]63
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ส.ค. 2565 ]46
39 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]39
40 ประกาศสภาอบต.ด่านช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8