องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์บริการคนพิการ อบต. ด่านช้าง มอบบัตรประจำตัวคนพิการและให้กำลังใจผู้พิการ


16/03/65: ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢 โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบนายปิยะพงษ์ คำพุทธ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์บริการคนพิการ อบต. ด่านช้าง มอบบัตรประจำตัวคนพิการและให้กำลังใจผู้พิการ ราย นายอุบล อยู่กลั้นเถื่อน บ้านเลขที่ 226/1 ม. 8 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง ในเขตพื้น 🙏
2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19