องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๔๖๕”


📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบหมายนางสาวนาตยา เสริฐภูเขียว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ และนายธนานพ แซ่จัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๔๖๕” เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 🙏
2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19