องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


📣📣วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "กองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม" 

       โดยนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณรงค์   เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ และประชาชน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี  เราสร้างไปด้วยกัน" กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ครั้งที่ 5) ณ วัดดอนประดู่ หมู่ที่ 18 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2023-05-23
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-12
2023-05-01
2023-04-25
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-07