องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ครั้งที่ 6) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563 

2023-05-23
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-12
2023-05-01
2023-04-25
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-07