องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดโรค องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดโรค องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน หมู่ที่ 19 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

2022-08-10
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04