องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


📣📣วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประธานเปิดประชุมครั้งที่ 1 ศูนย์บริการคนพิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองและดำเนินการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอย่างต่อเนื่อง
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-12
2023-05-01
2023-04-25
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-07