องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1640 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๙๕๗๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ ๑๒V/๕๕AH) จำนวน ๓๒ ลูก สำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๘,๑๙ และหมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างโดยสำรวจความพึงพอใจและความเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้าประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากเดิมสายโป่งวิว ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จากแยกถนนลาดยาง ๓๐๘๖ ถึง บ้านนายผ่อง ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางเดิม สายเขาช่องคับ ถึง บ้านประดู่เหลี่ยม ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]0
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองเปาะ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]1
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์พืช) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]0
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางหน้า รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล ๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น และหมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผือ ถึง บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซม แอร์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บพ ๔๒๘๗ สุพรรรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]0
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]0
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]0
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ จำนวน ๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางเดิม สายบ้านหินลาด ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]0
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งคอม-เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๒๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ จำนวน ๗ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]0
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติย [ 14 ก.พ. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41