องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรองเท้า จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน จำนวน ๔๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณโรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณโรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยสยท่อเมนส่งน้ำจากบ้านห้วยถ้ำ ถึง คุ้มห้วยพูล หมู่ที่ ๒๑ ถึง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]1
17 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 10 พ.ค. 2565 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน ๓๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]1
20 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 6 พ.ค. 2565 ]1
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]0
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องซีพียู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]0
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]0
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง)ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน และหมู่ที่๙ บ้านปรักประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]1
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน [ 2 พ.ค. 2565 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ทะเบียน ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๖ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน พานดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง-ขาวจำนวน ๓ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]0
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน.หนังสือพิมพ์ติชมรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องซีพียู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]5
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]6
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29