องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชการ 10) แบบไฟเบอร์กลาสครบชุด พร้อมติดตั้ง บริเวณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ ขนาดกว้าง 3 เมตร สุง 5.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างว่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสงข์ ตอนที่ 2 หมุ่ที่ 10 บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 15 มี.ค. 2564 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างว่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วีธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านหนองมะสังข์ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 12 มี.ค. 2564 ]12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]12
7 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม ถึง บริเวณบ้านนางบางหยัน กาฬภักดี หมู่ที่ 18 บ้านใหม่หนองมะสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสุวรรณ มีฤิทธฺ์ หมู่ที่ 11 บ้านชลประทานเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม ถึง บริเวรบ้านนางบาหยัน กาฬภักดี หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]12
10 ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายอุทัย แก้มทอง ถึง บริเวณบ้านนางอำนวย สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ นายถนอม เตียเพชร์ จำนวน 13 รายการ [ 10 มี.ค. 2564 ]23
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหนักงาน เครื่องคิดเลข จำนวน 3 ตัว โดยเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ กองศึกษาฯ โดยเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]10
15 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเพาเวอร์ รถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 84-7967 สุพรรณบุรี) โดยเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7616 สุพรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลข บล2846 สุพรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บล2846 สุพรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]10
19 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง [ 5 มี.ค. 2564 ]10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิมบริเวณคุ้มห้วยผาก ตอนที่ 1 หมู่บ้านวังน้ำเขียว โดยวิธีเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16