องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ รถบรรทุกพร้อมลาดวีเเนส [ 28 ธ.ค. 2564 ]11
182 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 28 ธ.ค. 2564 ]14
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]54
184 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 27 ธ.ค. 2564 ]55
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]52
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]51
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท การประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]54
188 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี [ 24 ธ.ค. 2564 ]14
189 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน [ 24 ธ.ค. 2564 ]12
190 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลองค์เจ็ท [ 24 ธ.ค. 2564 ]11
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]53
192 ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 23 ธ.ค. 2564 ]53
193 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23 ธ.ค. 2564 ]11
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]50
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการขุดกลุมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]50
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ๗ วันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]56
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]55
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท(ขึ้นปีใหม่ ๒๔๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]60
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ๗ วันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]51
200 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลองค์เจ็ท [ 22 ธ.ค. 2564 ]19
201 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลองค์เจ็ท [ 22 ธ.ค. 2564 ]12
202 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม [ 22 ธ.ค. 2564 ]11
203 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจิตอาสาพัฒนา [ 22 ธ.ค. 2564 ]18
204 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการขุดหลุมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 22 ธ.ค. 2564 ]14
205 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลองค์เจ็ท [ 22 ธ.ค. 2564 ]13
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๑๐๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]51
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]52
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]48
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]51
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กก ๒๕๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]61
211 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๑๐๑ สุพรรณบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]16
212 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก ๒๕๘๒ สุพรรณบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]14
213 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๐๐ สุพรรณบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]17
214 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]16
215 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]16
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน บห ๖๖๐๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]65
217 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะประสงค์ บห ๖๖๐๓ สุพรรณบุรี [ 14 ธ.ค. 2564 ]16
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]56
219 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี [ 13 ธ.ค. 2564 ]14
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30