องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน สำหรับรองนายก,เลขานายก และรองประธานสภาฯ [ 29 มี.ค. 2565 ]19
62 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อจากถนนลาดยางเดิมถึงไร่นายสุชาติ [ 29 มี.ค. 2565 ]14
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]18
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]19
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]15
66 ข้อมลูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 25 มี.ค. 2565 ]18
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]19
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]19
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]17
70 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]18
71 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]19
72 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 มี.ค. 2565 ]17
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]18
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]24
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๑๒ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]18
76 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มี.ค. 2565 ]15
77 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 21 มี.ค. 2565 ]16
78 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 มี.ค. 2565 ]18
79 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 21 มี.ค. 2565 ]17
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อจากถนนลาดยางเดิมถึงไร่นายสุชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]18
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า LED T๘ ๑๘ วัตต์ แบบยาว จำนวน ๑๔ หลอด [ 18 มี.ค. 2565 ]16
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]20
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]20
84 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง [ 18 มี.ค. 2565 ]18
85 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]13
86 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า LED T๘ ๑๘ วัตต์ แบบยาว [ 18 มี.ค. 2565 ]13
87 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อจากเดิมสายโป่งวิว [ 17 มี.ค. 2565 ]17
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]22
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]18
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล ๒๘๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]20
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]20
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่ จำนวน ๑๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]18
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]16
94 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่ [ 16 มี.ค. 2565 ]12
95 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 16 มี.ค. 2565 ]16
96 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชนชน [ 16 มี.ค. 2565 ]14
97 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล ๒๘๔๖ [ 16 มี.ค. 2565 ]16
98 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 16 มี.ค. 2565 ]15
99 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น(จารบี) [ 16 มี.ค. 2565 ]15
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]27
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30