องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]35
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒธรรมรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]35
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]35
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]35
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]38
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]34
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]32
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]34
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]34
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]32
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]34
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]20
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]19
154 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) [ 31 ม.ค. 2565 ]15
155 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 ม.ค. 2565 ]11
156 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 ม.ค. 2565 ]14
157 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 ม.ค. 2565 ]12
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]46
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]47
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานซ่อมแซมถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]27
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานซ่อมแซมถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]28
162 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ [ 26 ม.ค. 2565 ]13
163 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ [ 26 ม.ค. 2565 ]16
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ และหมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว จำนวน ๑,๖๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]49
165 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลุกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน [ 25 ม.ค. 2565 ]15
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]52
167 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 21 ม.ค. 2565 ]30
168 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก [ 21 ม.ค. 2565 ]15
169 เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายชลประทานเทพนิมิต-บ้านทุ่งนาตาปิ่น หมู่ที่ ๓ สะพานป่าไม้ [ 20 ม.ค. 2565 ]49
170 เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายห้วยแห้ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 20 ม.ค. 2565 ]51
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด ๒x๔ เมตร เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]48
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอร์รี่) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]47
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]45
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]47
175 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 19 ม.ค. 2565 ]13
176 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แบตเตอร์รี่) [ 19 ม.ค. 2565 ]12
177 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลองค์เจ็ท [ 19 ม.ค. 2565 ]14
178 ข้อมลูสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี [ 19 ม.ค. 2565 ]15
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๒๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]51
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน ขนาด AA ๒ ก้อน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30