องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]120
2 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 15 ธ.ค. 2563 ]121
3 คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 5 ก.พ. 2563 ]127
4 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 2 ต.ค. 2561 ]127
5 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ต.ค. 2560 ]126
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2 ต.ค. 2560 ]127
7 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 2 ต.ค. 2560 ]129
8 คู่มืองานธุรการ [ 2 ต.ค. 2560 ]133
9 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 2 ต.ค. 2560 ]126
10 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 2 ต.ค. 2560 ]126
11 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]124
12 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2560 ]126
13 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2560 ]128