องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2563 ]91
2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองคลัง [ 21 ม.ค. 2563 ]109
3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองช่าง [ 21 ม.ค. 2563 ]98
4 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการและสังคม [ 21 ม.ค. 2563 ]117
5 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 21 ม.ค. 2563 ]116
6 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร [ 21 ม.ค. 2563 ]89
7 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา [ 21 ม.ค. 2563 ]84
8 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด [ 21 ม.ค. 2563 ]126
9 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ม.ค. 2563 ]92