องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

1. บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย

2. บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า

3. บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน

4. บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร

5. บทความเรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ