องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.ด่านช้างประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.ด่านช้างประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ