องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

1. บทความเรื่อง ช้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ

2. บทความเรื่อง ขอดูสัญญาจ้างแรงงาร

3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด

4. บทความเรื่อง พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่

5. บทความเรื่อง ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ