องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ที่มารับบริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ พ.ศ.2565

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 มีผู้มารับบริการ จำนวน 28 คน

     เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ