องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA

    รายละเอียดข่าว

         ขณะนี้อยู่ในช่วงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 035 511 178-9 ต่อ 105    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ