องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ