องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตุลาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตุลาคม 2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ