องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง