องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

 
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ
   
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ