องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ