องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี 2565 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 มี.ค. 2566 ]0
2 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]1
3 รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบ อื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]0
4 รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]130
5 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]125
6 งบแดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]127
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]129
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]127
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 22 ต.ค. 2561 ]129
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]127
11 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]126
12 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]126
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]127