องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 22 ส.ค. 2562 ]0
2 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 22 ก.ค. 2562 ]0
3 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2562 ]0
4 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 มิ.ย. 2562 ]0
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 10 พ.ค. 2562 ]0
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ค. 2562 ]0
7 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2562 ]0
8 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ระบบแท่ง [ 19 เม.ย. 2562 ]0
9 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 เม.ย. 2562 ]0
10 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2562 ]0
11 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 14 มี.ค. 2562 ]0
12 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 มี.ค. 2562 ]0
13 กระบวนการจัดการการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มี.ค. 2562 ]0
14 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]0
15 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]0
16 การบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]0
17 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]0
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]0
19 วงจรการจัดการความรู้ KM [ 5 มี.ค. 2562 ]0
20 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]0