องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 ส.ค. 2562 ]131
282 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 ส.ค. 2562 ]131
283 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]132
284 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ส.ค. 2562 ]135
285 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]130
286 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]134
287 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2562 ]130
288 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]131
289 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 มิ.ย. 2562 ]132
290 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]128
291 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [ 25 มี.ค. 2562 ]129
292 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 มี.ค. 2562 ]178
293 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 มี.ค. 2562 ]132
294 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.ด่านช้าง ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]131
295 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]132
296 ประกาศอบต.ด่านช้างเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 13 ก.พ. 2562 ]130
297 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]132
298 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 16 ม.ค. 2562 ]129
299 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]182
300 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2561 ]131
301 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 พ.ย. 2561 ]166
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]174
303 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ – ร้องเรียนที่เป็นเรื่องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]131
304 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]180
305 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ต.ค. 2561 ]135
306 แจ้งไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ [ 11 ต.ค. 2561 ]168
307 แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 2 ต.ค. 2561 ]138
308 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ส.ค. 2561 ]128
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2561 ]130
310 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2561 ]130
311 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]126
312 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ม.ค. 2561 ]128
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2561 ]133
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 เม.ย. 2560 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8